POLITYKA PRYWATNOŚCI / RODO
w przedsiębiorstwie Zdzisław Śliwa prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą "ART.MOT."ZIKOP" EKSPORT-IMPORT Zdzisław Śliwa" Usługi handlowe Zdzisław Śliwa (dalej: ART.MOT."ZIKOP" EKSPORT-IMPORT Zdzisław Śliwa)
Aktualizacja z dnia 24 maja 2018 r.
Stawiając sobie za cel priorytetowej ochrony danych osobowych sporządziliśmy niniejszą Politykę prywatności, zwaną dalej również: Polityką, w celu informowania Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej: RODO) oraz z uwzględnieniem innych odpowiednich przepisów prawa znajdujących zastosowanie w specyfice działalności firmy, takich jak w szczególności ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których ART.MOT."ZIKOP" EKSPORT-IMPORT Zdzisław Śliwa jest administratorem danych osobowych.
1. Informacje ogólne
Danymi osobowym są wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Przez przetwarzanie danych należy rozumieć jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, w szczególności takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie w formie tradycyjnej oraz w systemach informatycznych. ART.MOT."ZIKOP" EKSPORT-IMPORT Zdzisław Śliwa przetwarza dane osobowe w różnych celach. Stosownie do celu, zastosowanie mogą mieć różne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, sposoby ich zbierania, utrwalania, przechowywania, opracowywania, udostępniania i okresy przechowywania.

Administratorem danych osobowych jest Zdzisław Śliwa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: "ART.MOT."ZIKOP" EKSPORT-IMPORT Zdzisław Śliwa" Usługi handlowe Zdzisław Śliwa, Ścinawa Polska 70a, 55-200 Oława, NIP: 9120005186. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu +48 71 313 97 33, a także osobiście w siedzibie firmy w godzinach pracy biura.
2. Przetwarzanie danych osobowych
Osoby fizyczne korzystające z usług świadczonych przez ART.MOT."ZIKOP" EKSPORT-IMPORT Zdzisław Śliwa elektroniczną i odwiedzające stronę internetową abramed.wroclaw.pl mają pełną kontrolę nad danymi osobowymi, które nam podają. ART.MOT."ZIKOP" EKSPORT-IMPORT Zdzisław Śliwa ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do koniecznego minimum (zgodnie z zasadą minimalizacji). Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla należytego świadczenia usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (zawarcie i prawidłowe wykonanie umowy) oraz jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia uzasadnionych interesów ART.MOT."ZIKOP" EKSPORT-IMPORT Zdzisław Śliwa (dochodzenie roszczeń, weryfikacji wiarygodności płatniczej, wsparcie techniczne, rozliczenia finansowe, w tym wystawianie dokumentów księgowych), zgodnie z wdrożoną w ART.MOT."ZIKOP" EKSPORT-IMPORT Zdzisław Śliwa Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym. Dopuszczalne jest przetwarzanie danych w celach marketingowych.

Dopóki Państwo jesteście z ART.MOT."ZIKOP" EKSPORT-IMPORT Zdzisław Śliwa, Państwa dane są przez nas przetwarzane. W razie usunięcia konta, Państwa dane będą przez nas przechowywane wyłącznie przez okres przedawnienia roszczeń, rękojmi za wady i udzielonej gwarancji.
Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe na mocy zawartych z ART.MOT."ZIKOP" EKSPORT-IMPORT Zdzisław Śliwa umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, podmiotom świadczącym usługi hostingowe na rzecz administratora, podmiotom realizującym kampanie marketingowe lub sprzedażowe na rzecz administratora, pozostałym podwykonawcom administratora świadczącym usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, a także dostawcom towarów, organom nadzorującym przestrzeganie prawa i innym organom administracji publicznej oraz pracownikom administratora, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych na podstawie stosownego upoważnienia, ponoszących odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych. ART.MOT."ZIKOP" EKSPORT-IMPORT Zdzisław Śliwa nie udostępnia Państwa danych osobowych innym podmiotom, aniżeli wyraźnie upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Na potrzeby świadczenia usług ART.MOT."ZIKOP" EKSPORT-IMPORT Zdzisław Śliwa pozyskuje następujące dane: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania/adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, faksu, numer PESEL, adres ip.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych opiera się na:
- dobrowolnej, konkretnej, świadomej oraz jednoznacznej zgodzie,
- konieczności podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy,
- konieczności wykonania zawartej umowy,
- obowiązkach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
Akceptując treść niniejszej Polityki, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w ww. celach.
3. Pliki cookies
Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażają Państwo zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z niniejszą polityką. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na używanie przez ART.MOT."ZIKOP" EKSPORT-IMPORT Zdzisław Śliwa plików cookies, powinni Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Państwa komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzają Państwo różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

ART.MOT."ZIKOP" EKSPORT-IMPORT Zdzisław Śliwa używa ciasteczek w różnych celach: aby strony i aplikacje działały szybciej oraz były łatwiejsze w użyciu i lepiej dopasowywały treści i reklamy do Państwa oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób ART.MOT."ZIKOP" EKSPORT-IMPORT Zdzisław Śliwa nigdy nie identyfikuje tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.
4. Prawa osoby, której dane dotyczą
ART.MOT."ZIKOP" EKSPORT-IMPORT Zdzisław Śliwa wskazuje, że mają Państwo prawo do żądania od nas dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także do cofnięcia zgody na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych w dowolnym momencie.
5. Pozostałe
W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, ART.MOT."ZIKOP" EKSPORT-IMPORT Zdzisław Śliwa prosi o przesłanie maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Na wszelkie otrzymane pytania i zgłoszone zastrzeżenia bądź wątpliwości udzielimy odpowiedzi.

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.